top of page

Författaren beskriver i sin bok “Fertilitet och Fysioterapi” på ett tilltalande sätt sin resa från allmänt praktiserande fysioterapeut till att i dag primärt erbjuda fysioterapeutisk fertilitetsbehandling. Hon har lagt stor vikt vid att presentera evidens och forskning för de metoder, som hon beskriver i boken och erbjuder kliniskt. 

 

Anne Marie har i sina behandlingsresultat med sub- och infertilitet funnit stöd för att det är en kombination av undervisning i reproduktiv hälsa, individuell fysioterapi och mind/body-träning i grupp som ger bäst resultat.

Det finns en hälsovinst i att kombinera förebyggande insatser från vården och från kvinnan/paret själva. För när individen blir delaktig och känner sig betydelsefull blir tillvaron och lidandet mer begripligt, hanterbart och även meningsfullt. När vi får ett sammanhang för det lidande vi möter i livet kan vi nå hälsa på flera plan, fysiskt, psykiskt, andligt och socialt.

 

Jag hoppas att boken kan inspirera vårdprofessioner i Sverige till samarbete, med öppenhet för olika medicinska riktningar i arbetet med infertilitet, och att de som söker hjälp i vården blir en självklar och aktiv part i behandlingen.

 

Malin Söderberg

Med dr i reproduktiv och perinatal omvårdnad

Leg barnmorska, KBT-terapeut

Mediyogaterapeut, FAE, HRHP

 

 

Boken är baserad på grundlig datainsamling och författarens kliniska erfarenhet från fler än 300 behandlingsförlopp. Sjukvårdspersonal kommer därför också att kunna hitta inspiration till sitt dagliga arbete med par och ensamstående, som önskar bli föräldrar.

 

Boken innehåller både ett träningsprogram och instruktioner på massage, som du kan börja använda med detsamma, och ger dig en rad praktiska och evidensbaserade råd angående bland annat kost- och motionsomläggning, bakteriemiljön i underlivet och stresshantering.

 

Boken är baserad på grundlig datainsamling och författarens kliniska erfarenhet från fler än 300 behandlingsförlopp. Sjukvårdspersonal kommer därför också att kunna hitta inspiration till sitt dagliga arbete med par och ensamstående, som önskar bli föräldrar.

 

”Fertility and Physical Therapy offers a ground-breaking approach to treating infertility that provides the reader with natural ways to help “cultivate the soil” and optimize their fertility, whether they are trying to conceive naturally or using assisted reproductive technology (ART) such as IVF. ”

Fertilitet&Fysioterapi - en guide till behandling och självbehandling

250,00 krPris

Antal

Lägg i kundvagn

Fertilitet & Fysioterapi - en guide till behandling och självbehandling

kr 250,00 Regulær pris
kr 187,50Salgspris
    bottom of page