top of page

Fagkurser 2024
- for sundhedsfagligt uddannede terapeuter

3 - 4 februar 2024:

Mia prikket, lille .jpg

Overgange i hormonsystemerne:
Hvad kan vi med kost?

Valg af kost og andre livsstilsfaktorer påvirker kroppens forskellige hormonsystemer ad flere veje. På dette todages kursus undervist af Mia Damhus får du viden og værktøjer til at støtte bedst muligt om de mennesker, der oplever udfordringer i de naturlige overgange mellem livsfaserne.

Du får på kurset en grundig indføring i

  • Overordnede hormoners indflydelse på stofskifte- og kønshormoner

  • Kliniske greb ved forstyrrelser i kønshormoner hos kvinder

  • Ernæringsterapeutisk indblik i infertilitet vs fertilitet hos begge køn

  • Kost tilpasset graviditet og de medfølgende skift i immunforsvar

  • Nybagte mødre: hvordan får de dækkende og fordøjelig mad

  • Reelle udfordringer ved perimenopause og ernæringsterapeutiske åbninger

Mia Damhus er cand. pharm. og ernæringsterapeut med specialisering i funktionel medicin fra Institute for Functional Medicine i USA. Gennem mange år uddannelsesleder på ernæringsterapeutuddannelsen og partner i Center for Ernæring og Terapi. Forfatter til en række bøger om ernæringsterapi, senest "Stærke knogler" 2019 og “Harmoniske Hormoner” fra 2000.

Forud for kursusdagene får du adgang til et video-forkursus.

Underviser:

Mia Damhus

Pris DKK 3500,- 

Andre kurser i 2024: 

Fertilitets Bog11981.jpg

Fertilitetskurser

Introduktion til fertilitetsfremmende fysioterapi

Du vil blive introduceret til, hvordan fysioterapi kan hjælpe kvinder og mænd med fertilitetsudfordringer. Vi behandler forskellige aspekter indenfor reproduktiv sundhed og sygdom som arvæv, alder, bakteriel ubalance, muskulære dysfunktioner, hormonelle ubalancer, stress mm. Du vil modtage træning i arvævsbehandling, kost- og motionsvejledning, øvelsesterapi efter Mojzisova-metoden,  hygiejnerådgivning og afspænding til infertile. Kurset handler først og fremmest om patientuddannelse - at give hjælp til selvhjælp.

Dato: d. 23.-24. feb. 2024 kl. 9-17.00 

Pris: kr. 3.700,- (incl. bog og fuld forplejning)

Sted: Havnestadsklinikken, København

Tilmelding: her

Dato: d. 31. juli og 1. aug. 2024 kl. 9-17.00

Pris: kr. 3.600,- (incl. bog og snack)

Sted: Klitmøller, Thy

Tilmelding: kommer senere

(Mulighed for overnatning på Viking Surfhouse)

         

 

Follow up-kursus* (only in danish)

Dette kursus er kun for terapeuter, der tidligere har deltaget i intro-kurset. Dag 1 handler om ny forskning indenfor fertilitet og fysioterapi. På dag 2 har som regel en gæsteunderviser med specialiseret viden, indenfor et bestemt område.

Dato: d. 29. juli og 30. juli 2024

Sted: Redningshuset Klitmøller (Thy)

Pris: kr. 2.800,-

For mere info og tilmelding: kommer senere

(Mulighed for overnatning på Viking Surfhouse)

DNS-LOGO-High-res-1.png

DNS kurser

Courses in english with international instructors from Prague Rehabilitation School.

DNS Exercise 1, june 15th-16th '24, 9-17

Instructor: Julia Demekova

Price: Dkr. 3.200,- (+ 100 euro reg.fee)

More information: here

DNS Exercise 2, nov. 9th-10th '24, 9-17

Instructor: Jakub Novak

Price: Dkr. 3.200,- (+ 100 euro reg.fee)

More information: coming soon

Alle DNS-kurser afholdes som udgangspunkt i Havnestadsklinikken og er fortrinsvis for fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer, trænere, instruktører, bevægelsespædagoger og andre body-workers

Mangler du inspiration til at starte et nyt træningshold for kvinder i overgangsalderen eller ny inspiration til et allerede eksisterende menopause-hold, så er denne workshop for dig.

Vi skal fordybe os i forskning, der omhandler kvindens overgangsalder og så skal vi være fysisk aktive. Hvordan bygger man et godt træningsforløb op, der imødekommer kvinder i denne alder? Vi skal samle teoretisk viden om hormoner, osteoporose, bækkenbund, nakke/skulder-smerter og kredsløbet, og kunne omsætte denne viden til god undervisningspraksis. Vi skal arbejde med kredsløb, stabilitet, styrke, balance, mobilitet og aktiv afspænding og stræk. 

Vi skal forberede os på en målgruppe med mange forskellige fysiske udfordringer og forudsætninger. Vi skal kunne differentiere og progrediere undervisningen, men stadig samle gruppen. Vi skal finde energi i musikken og inspiration i redskaber. 

Kurset er for alle sundhedsfaglige med interesse i træning og menopause.

Glæd dig til faglig fordybelse med videnskab, musik og bevægelse.

 

Dato: d.13. april Kl. 9.30-16.30

Sted: Havnestadsklinikken, Kbh

Pris: kr. 1.650,- 

Instruktør: Anne Marie

Tilmelding: her

Kurset afholdes ligeledes i Klitmøller i august 2024. Nærmere info kommer senere.

Fertilitets Bog12664.jpg

Menopause-træning

Inspiration til holdtræning for kvinder i 40-60 års alderen. 

bottom of page