Manuel fertilitetsbehandling – nye strømninger på vej til Danmark


af Fysioterapeut Anne Marie Jensen

I Danmark oplever næsten hvert 5. par i den fødedygtige alder at graviditeten ikke indtræder så nemt og hurtigt som de forventer. Sædkvaliteten hos danske mænd er blandt de dårligste i Europa og de danske kvinder venter ofte med at tænke på familiedannelse til de at godt oppe i 30’erne og så er ægkvaliteten og ægreserven ikke længere optimal.

Siden vi d. 18. okt. 1983 fik det første reagensglasbarn i Danmark har denne behandlingsform vundet indpas – ikke bare i Danmark men i hele verden. Den medicinske fertilitetsbehandling med hormoner og inseminationer, IVF eller ICSI (reagensglasbehandlinger) er som regel den eneste behandlingsform, vi får tilbudt i det offentlige system. Succesraten per forsøg i DK, som i resten af verden ligger omkring 30 % (hvis man ser på antallet af fuldendte graviditeter), og cirka hvert 3. af de infertile par, der påbegynder behandling på fertilitetsklinikkerne, må udskrives uden at have opnået graviditet.

Men er den konventionelle medicinske fertilitetsbehandling egentlig den eneste behandlingsform med dokumenteret effekt? Og hvad gjorde man før reagensglasmetoden blev opfundet?

Vi skal i denne artikel se nærmere på hvordan manuel terapi forskellige steder i verden anvendes til at fremme fertiliteten hos visse infertile kvinder og mænd.

 

Mojzisova-metoden

En af de mest veldokumenterede alternative behandlingsformer er udviklet af den tjekkiske fysioterapeut Ludmila Mojzisova. Mojzisova opdagede i starten af 1970’erne, mere eller mindre tilfældigt, at hendes fysioterapeutiske behandlingskoncept til behandling af patienter med rygsøjle-, bækken- og hofte-problemer tilsyneladende havde en meget positiv effekt på kvindernes fertilitet. Metoden er meget klassisk fysioterapeutisk og kombinerer manuelle teknikker (som altid indledes af opvarmning med infrarødt lys) med daglige hjemmeøvelser. Behandlingen har til hensigt at løsne op for blokeringerne i enten nervesystem, kredsløb, muskelvæv og/eller led. Mojzisova behandlede mange hundrede infertile kvinder på de gynækologiske afdelinger på hospitalerne i Prag og Brno i Tjekkoslovakiet med meget flotte resultater. Efter hendes død i 1992 fortsatte hendes elev, fysioterapeuten Hanna Volejnikova, arbejdet med de infertile kvinder. Volejnikova gennemførte et studie med 166 deltagere af høj kvalitet med en interventionsgruppe og tre kontrolgrupper. Her var succesraten i interventionsgruppen på 30 % mod kun 8 % i kontrolgrupperne.

Hanna Volejnikova er trods sine ca. 75 år stadig aktiv i Tjekkiet. Hun uddanner hvert år adskillige tjekkiske, slovakiske og østrigske fysioterapeuter i at fertilitetsbehandle efter Mojzisova-metoden. Denne behandling er i Danmark desværre kun tilgængelig hos www.sundfertilitet.dk i København, men den kræver kun én månedlig konsultation hos terapeuten. De tilhørende øvelser udføres hjemme 2 x dagligt. Mojzisova-metoden er særlig egnet til fertilitetspatienter, der har smerter i bevægeapparatet, muskelspændinger og/eller nedsat bevægelighed i lænde-bækkenregionen.

Broulikova, Mag. D;” Physiotherapie nach der Methode von Ludmila Mojzisova”, 2002

Konecna, H.; “The Physiotherapeutic Method by Mojzisova”, Biomedicina, 2007

Mojzis, L, Nemec, R, Hlavaty, V; “Children of your own”, 1990.

Volejnikova, H., Krupicka, P.; ”Experience with the physiotherapeutic treatment of some types of functioneal female sterility at the physiotherapy ward of the Teaching Maternity Hospital KUNZ, Brno”, Journal CS Gynekologie, 1991 (www.mojzis-methods.com)

Volejnikova, H.; “Studie zur Objektivierung der Erfolgsraten nach der Behandlungsmethode von L. Mojzisova bei weiblicher Sterilität infolge von Funktionsstörungen im Beckenbereich”, Manuelle Medizin, 1992

Volejnikova, H.; “Female infertility: A study of physical treatment by the method of L. Mojzisova for functional disturbances of the pelvic region”, The Journal of Orthopaedic Medicine 23(2), 2001

 

Frugtbarhedsmassage

Frugtbarhedsmassagen har gennem den tyske ”naturheilpraktikerin”, Birgit Zart, vundet indpas i de tysktalende lande i Europa. Frugtbarhedsmassagen er oprindeligt inspireret af amerikaneren Joseph B. Stephenson (ophavsmanden til ”Creative Healing”), som døde i 1956 efter, gennem flere årtier, at have behandlet hundredevis af kvinder i USA. Senere blev metoden videreudviklet af engelsk-singalesiske gynækolog Gowri Motha. Hun blev uddannet gynækolog i England, men rejste senere tilbage til Sri Lanka, for at undersøge, hvordan de oprindelige fertilitetsfremmende manuelle metoder blev udført her. Gowri Motha tilbyder stadig manuel fertilitetsbehandling på sin klinik i London som supplement eller alternativ til ART (assisted reproductive technique, dvs. insemination, IVF, ICSI mm.)

Frugtbarhedsmassagen er en meget blid massageform, som i sit udgangspunkt sigter mod at stimulere de reproduktive organer (livmoder, æggeledere og æggestokke) via reflekszoner i huden. Massagen indledes med nogle udrensende teknikker som skal fjerne affaldsstoffer og stresshormoner fra nakke-skulder-regionen, herefter stimuleres nyre og lever og så afspændes mavemuskulaturen. Til sidst stimuleres reflekszonerne for de reproduktive organer og livmoderen ”toniseres”, dvs. tonus (spændingstilstanden) i livmoderen normaliseres med et dybere massagegreb. Livmoderen er en muskel – en organmuskel, der skal kunne veksle mellem høj og lav tonus, spænding og afspænding, for at udføre sine funktioner.

Frugtbarhedsmassagen er ikke videnskabeligt dokumenteret, men er en meget omsorgsfuld og behagelig behandlingsform - naturligvis ganske uden bivirkninger -, som par selv kan lære at udføre på hinanden.

http://natural-fertility-info.com/fertility-massage og på YouTube kan du også finde instruktioner til hvordan du som kvinde kan massere dit eget underliv.

Zart, Birgit; ”Die Fruchtbarkeitsmassage”, Irisiana Verlag, 2013

Bradley, Patricia B.” The Stephenson’ s Method of Natural health Care: Creative healing”

 

Wurn Technique

I Florida, USA, arbejder fysioterapeuterne på ”Clearpassage” løbende på at dokumentere effekten af deres manuelle terapi til infertile kvinder. Mrs. og Mr. Dr. Wurn har publiceret 2 videnskabelige artikler (se kildehenvisning nedenfor), som understøtter teorien om at manuel terapi kan hjælpe visse former for kvindelig infertilitet herunder infertilitet pga. lukkede æggeledere. Wurn-terapeuterne arbejder med klassiske manuelle fysioterapeutiske teknikker (Myo Fasciel Release, Muscle Energy Technique, Deep Tissue Massage mm.), der primært har til hensigt at løsne adhærent væv. Dvs. væv der er vokset sammen pga. arvævsdannelse efter operationer, traumer eller infektioner/inflammationer mm.  Sammenvoksninger bevirker at den frie bevægelighed organerne imellem forhindres, de små blodkar blokeres, nervevævet og de reproduktive organer kan udsættes for tryk eller træk og derved forstyrres de reproduktive mekanismer.

Successraten i Wurn’s studier er relativ høj (66-71% opnåede graviditeter), men studierne er mindre pilotstudier uden kontrolgrupper. Studierne er velbeskrevne og tilgængelige i deres fulde længde på PubMed og www.clearpassage.com.

Wurn, B. et al.; “Treating female infertility and improving IVF pregnancy rates with a manual physical therapy technique”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15266276

Wurn, B. et al; “Treating fallopian tube occlusion with a manual pelvic physical therapy”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251317

 

Mercier-metoden

Mercier-methods er måske nok den nyeste manuelle form for fertilitetsbehandling, der er dukket op indenfor de seneste år. Teknikken er udviklet af den amerikanske jordemoder, Jennifer Mercier, som selv kæmpede med fertilitetsproblemer i en årerække pga. endometriose. For hende var den traditionelle, medicinske fertilitetsbehandling forbundet med meget negative oplevelser, hvorfor hun efter mange års arbejde på fertilitetsklinikker i USA, begyndte at udvikle et sundere alternativ. Mercier-metoden er en holistisk behandlingsform, som kombinerer naturlige hormonstimulerende præparater med kost- og motionsomlægning, øvelser og manuel terapi. Den manuelle terapi har ligesom i Wurn’s metoder primært til hensigt at løsne for adhærencer, så de reproduktive organer ikke udsættes for uhensigtsmæssigt tryk og træk, men bliver frie til at udføre de nødvendige funktioner. F.eks. skal æggelederne kunne bevæge sig for at indfange æg og med peristaltiske bevægelser hjælpe ægget hele vejen gennem lederne frem til livmoderen. Ligesom livmoderen er også æggelederne organmuskulatur, som skal kunne spænde og afspænde, for at fungere.

Mercier har ligeledes publiceret et studie, som er tilgængeligt på PubMed. Hun har behandlet 48 infertile kvinder med en successrate på 83 %. Også her skal man være opmærksom på at det er et lille studie uden kontrolgruppe. Mercier’s arbejde er gennem et par år blevet fuldt af et filmhold, som er ved at lave en dokumentarfilm, som udkommer til maj 2014 i USA. Man kan se en smagsprøve på www.merciermovie.com.

Jennifer Mercier kommer til Danmark i februar 2014, for at undervise danske terapeuter i denne behandlingsmetode.

Mercier, J., Miller. K.; ”Mercier therapy helps infertile women achieve pregnancy” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23581202

Mercier, J.; “Womens optimal pelvic health with Mercier Therapy”, 2012

 

Proximal Priority Laser Technique - biostimulerende laserterapi

Laserterapi anvendes primært i Asien. Den japanske forsker Toshio Oshiro har siden 1996 behandlet over 800 svært infertile japanske kvinder. Altså kvinder med høj alder og med mange mislykkede forsøg bag sig. Hans succesrate ligger på omkring 22%, men set i forhold målgruppen, må det også siges at være ret imponerende. Oshiro har udviklet en særlig teknik, han kalder Proximal Priority Laser Technique (PPLT). Her kombineres laserbehandlingerne med manuelle, passive stræk af patientens rygsøjle, hofte- og bækkenled. Der behandles primært proximalt for (altså nord for) de reproduktive organer - derfor betegnelse PPLT.

Andre forskere i Indonesien, Iran og Australien har lavet nogle små studier i laserterapeutisk behandling til mænd med lav sædkvalitet. I disse studier lyses direkte på testiklerne med meget lave doser. Herved øges sædcellernes fremdrift (motilitet) betydeligt. Faktisk ser det ud til at sædcellernes svømmeevne 3-6-dobles efter laserbehandlingerne, men igen er studierne meget små.

Det ser ikke ud til at der hverken er risici eller bivirkninger forbundet med laserterapi, til gengæld er der tilsyneladende positive ”sideeffects” i form af øget libido hos mændene og nedsat smerte, regelmæssig cyklus og bedre bevægelighed i bækkenleddene hos kvinderne.

Artikler om asiatisk forskning i laserterapi (LLLT) og fertilitetsbehandling kan findes på www.jstage.jst.go.jp.

Oshiro, T.; “Personal overview of the application of LLLT in serverely infertile Japanese females”, https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/21/2/21_12-OR-05/_article

Iwahata, H. et al.; ”Treatment of female infertility incorporating low-reactive laser therapy (LLLT): An initial report”, https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/15/1/15_1_37/_article

Taniguchi, Y.;”Analysis of the curative effect of GaAIAs diode laser therapy in infertility”, https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/19/4/19_4_257/_article

Hasan et al; “The possible application of the low reactive-level laser therapy (LLLT) in the treatment of male infertility: A preliminary report. https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/14/0_Pilot_Issue_2/14_0_Pilot_Issue_2_0_65/_article

 

Fælles for alle disse manuelle teknikker er at de sigter mod at:

  1. Fremme blodcirkulationen til de reproduktive organer, så næringsstoffer kan transporteres til ægfollikler, livmoder og testikler (sædceller).
  2. Fjerne arvæv så den frie bevægelighed i de reproduktive organer genetableres.
  3. Fremme fordøjelsen så tarmene ikke tyngder på underlivsorganer og blodkar.
  4. Udrense kroppen så ophobede affaldsstoffer transporteres væk fra de reproduktive organer.
  5. Reducere stressniveauet så mængden af stresshormoner nedbringes.
  6. Stimulere hormonbalancen ved at fremme feedback-mekanismen ml. hypothalamus, æggestokke, livmoder eller testikler.
  7. Afspænde spændt muskulatur.
  8. Enkelte teknikker sigter ligeledes mod at ”aligne” livmoderen, altså hjælpe livmoderen på plads, så den ikke tilter eller hænger i underlivet.
  9. Gennem ovenstående delmål at nedsætte risikoen for abort.

 

I Danmark er der stadig meget få terapeuter, der er uddannet i at give manuel fertilitetsbehandling, men det er langsomt på vej. Hvis du ikke kan finde en manuel fertilitetsbehandler i nærheden af din bolig, kan du evt. kontakte din lokale fysioterapeut, osteopat eller massør. De vil oftest kunne hjælpe dig med at få løsnet op for eventuelt arvæv, afspænde/udspænde spændt muskulatur og fremme blodcirkulationen i bækkenregionen.

HUSK at det selvfølgelig ikke er alle fertilitetsproblemer, der kan behandles manuelt. Det er altid en god idé at starte med at kontakte din læge og/eller gynækolog for at blive grundigt udredt ift. dine fertilitetsudfordringer. Giver den medicinske udredning ingen forklaring på dine fertilitetsproblemer, kan du godt prøve dig lidt frem med livsstilomlægning og manuel fertilitetsbehandling (eller akupunktur, zoneterapi, øvelsesterapi osv.). Men hvis du nærmer dig de 40 år skal du være opmærksom på at dine graviditetschancer allerede er faldet markant og at du snart ikke længere vil kunne få behandling i det offentlige system og så skal du ikke dvæle for længe ved de alternative behandlingsformer. De er ikke helt så effektive som de medicinske, men kan jo stadig anvendes som et godt supplement til f.eks. IVF eller ICSI-behandling.

God fertilitet