Fysioterapi


I Fysioterapeutisk Fertilitetsbehandling benytter vi os af forskellige metoder til at fremme funktionen i de reproduktive organer. Grundtanken i behandlingen er at vores reproduktive organer ligesom andre muskler i kroppen, kan blive opspændte og dysfunktionelle pga. ubalancer i nervesystem, kredsløb, led og/eller omkringliggende muskel- og bindevæv. Årsager til sådanne dysfunktioner kan være traumer (f.eks. fald- eller færdselsulykker), stress, holdningsproblemer, arvæv efter underlivsinfektioner eller –operationer eller blokeringer i rygsøjle eller bækkenled mm. Vi har forskellige fysioterapeutiske behandlingsteknikker, vi benytter til at optimere de reproduktive funktioner, alt efter patientens forhistorie og symptomer samt resultaterne af den indledende fysioterapeutiske undersøgelse. I Projekt Sund Fertilitet benytter vi os særligt af følgende behandlingsmetoder:

Ledmobilisering

Ledmobiliseringsteknikker benytter vi til at fjerne blokeringer i rygsøjle og bækkenled mhp. at genoprette en normal ledbevægelse. Dysfunktioner i led kan påvirke såvel nerve- som karfunktion samt være årsag til muskulære spændingstilstande. I denne del af vores behandling er vi primært inspireret af den tjekkiske Mojzisova-Metode. Læs evt mere på www.mojzis-method.com

Manuel arvævsbehandling

Manuel arvævsbehandling benyttes først og fremmest til at løsne op for arvæv på patienter, der har arvæv i underlivet/maveregionen efter operationer, infektioner eller traumer. Vores arvævsbehandlinger er inspireret af Wurn's forskning. Se evt. www.clearpassage.com.

Psoas-release

Psoasmusklen (den store hoftebøjer/mørbraden) menes at have særlig betydning for reproduktionen. Dels fordi det er en stor og kraftig muskel, som ligger tæt på de reproduktive organer samt nerver og kar til samme; og dels fordi psoas-musklen er ”sindets messenger”. Psoas reagerer på traumer og længerevarende stress ved at trække sig sammen (en slags refleks, der har til hensigt at beskytte vores vigtige indre organer i bughule og underliv) og kan indimellem have svært ved at give slip igen. Denne kroniske muskelspænding kan give smerter i lænd, underliv og lyske, irriteret nervevæv og nedsat blodcirkulation. Derudover vil der ophobes affaldstoffer i musklen, som menes at være uhensigtsmæssige for hormonbalancen. Psoas kan også spænde pga. ulige benlængdeforskel, uhensigtsmæsssige arbejdsstillinger, dårlig holdning mm. Vi benytter forskellige former for psoasrelease-teknikker – både i den individuelle behandling og på små hold og kurser.

Træningsterapi

Træningsterapeutiske teknikker benytter vi indimellem til generelt at øge aktivitetsniveauet hos mennesker med meget stillesiddende livsstil. Inaktivitet i sig selv ser ud til at kunne påvirke hormonbalancen i negativ retning ift. reproduktionen – særligt hos kvinder med PCO. Vi bruger også mere specifik øvelsesterapi til at understøtte den manuelle behandling, f.eks. ifm. holdningskorrektion, ledmobilisering, venepumpeterapi, psoas-release mm. Indimellem guider vi også patienter til at neddrosle deres træningsmængde, da for meget høj-intensiv træning også ser ud til at kunne påvirke fertiliteten negativt.

Tidsbestilling: De fysioterapeutiske behandlinger udføres primært af Fysioterapeut Anne Marie Jensen - tlf: 41 40 10 94 / mail: amj@amj-fysio.dk