Patientcase 3: L


Alder ved første konsultation: 36 år

Antal år med infertilitet: ca. 1½ (sekundær infertil)

Relevante diagnoser: PCO, tidl. opereret for navlebrok, tidl. hyppige urinvejsinfektioner

Tidligere graviditeter: 1 barn fra 2009, ingen aborter

Tidligere fertilitetsbehandlinger: i alt 3 mislykkede inseminationer

Partners sædkvalitet: ok

Cyklus: meget uregelmæssig

BMI: 22

Pt. (patient) henvender sig i Havnestadsklinikken efter gennem længere tid at have været i fertilitetsbehandling uden succes. Hun synes forløbet har været meget stressende og vil nu holde pause til hun føler sig klar til at starte igen.

Pt. har mere eller mindre konstante smerter fortil i bækkenregionen, føler sig meget spændt i muskulaturen og har haft intermitterende kvalme og mensessmerter siden ophør med p-piller. Kvalmen synes at være cyklus-betinget. Pt. har ikke haft regelmæssige menstruationer i naturlig cyklus i de seneste ca. 10 år. Der ses arvæv efter navlebrokoperation og må formodes at have indvendig arvæv efter hyppige urinvejsinfektioner. Pt. har en markant lateral komponent i sin holdning.

Pt. har siden 2011 forsøgt at følge ”Spis dig gravid”-diæten. Hun har ikke haft så meget tid til at motionere, men påbegynder regelmæssig motion i fitnesscenteret efter 1. konsultation i Sund Fertilitet.

Ved første konsultation behandles pt. desuden med psoas-release, arvævsbehandling og gigalaser. Efter et par behandlinger instrueres pt. desuden i hjemmeøvelser ad modum Mojzis. Ved  4. behandling får pt. sin første naturlige, regelmæssige, smertefrie menses med 5-6 dages blødning i 10 år. Efter 5. behandling er pt. smertefri i bækkenregionen. Hun har været flittig med sine hjemmeøvelser og sin motion.

Efter 8. behandling føler pt. sig præmenstruel men får ”desværre” ikke menstruation på 28. dagen, som vi havde håbet. Pt. ringer for at aflyse d. 10. behandling Hun er nemlig naturligt gravid. Ingen hormoner – ingen reagensglas.

Ved opfølgning i 3. og 6. måned er pt. stadig gravid og har det rigtig godt.