Patientcase 1: K


Alder ved første konsultation:  34 år

Antal år med infertilitet: ca. 2½

Relevante diagnoser: Operativt lukkede æggeledere

Tidligere graviditeter: ingen

Tidligere fertilitetsbehandlinger: i alt mislykkede 5 IVF-forsøg

Partners sædkvalitet: God

Cyklus: Regelmæssig, 32 dage

BMI: 25

Pt. (patienten) henvender sig første gang 16.11.12 for at få hjælp til at øge sine graviditetschancer i forbindelse med IVF-behandlinger. Hun har 5 mislykkede forsøg bag sig og skal omkring 27. november 2012 have taget æg ud til endnu et 6. forsøg.

Pt. har tidligere været igennem en del operative indgreb i bækkenregionen pga. en akut colitis ulcerosa. Man valgte at fjerne tyktarm og endetarm operativt, da pt. var 18 år, hvorefter pt. fik midlertidig stomi. Senere indopererede man et stykke af pt’s tyndtarm, som nu fungerer som tyktarm (en såkaldt j-pouch-operation) og man kunne igen fjerne stomien. Operationerne forårsagede sammenvoksede æggeledere. Efter de første 5 mislykkede IVF-forsøg valgte man at lukke begge pt’s æggeledere i de mediale ender, for at undgå at der skulle dryppe væske fra æggestokke og ned i livmoderen. Ved første konsultation i Havnestadsklinikkens Fysioterapi har pt. et efter forholdene velfungerende tarmsystem og ingen smerter.

Objektivt ses 3 pæne cikatricer cranielt for kønsbenet. Pt. er meget palpationsøm særligt svarende til højre Iliopsoas. Det er også i den højre side pt. har mest synligt arvæv.

Pt. træner nogenlunde fornuftigt (cykler 40 minutter dagligt og løber ca. 30 minutter 1 gang ugentligt) og spiser almindeligt sundt og varieret – dog måske lidt for sødt. Pt. har ikke fulgt nogen speciel diæt de senere år. Hun har følt sig stresset i forbindelse med fertilitetsbehandlingerne.

Ved første behandling d. 16.11.2012 instrueres pt. i psoas-release ad modum Liz Koch, som hun anbefales at arbejde med hjemme én gang dagligt frem til befrugtning og evt. længere. Herefter ligger hun i Giga-laseren i ca. 22 min (forside).

2. konsultation d. 20.11. Cikatricerne behandles kort med manuel arvævsbehandling ad modum Berit Bunkan, hvorefter hun igen ligger under Giga-laseren ca. 22 min (forside).

3. konsultation d. 23.11. Pt. har oplevet ømhed omkring Cikatricerne efter arvævsbehandlingen sidste gang, hvilket er forventeligt. Hun har lavet sine psoas-øvelser dagligt, som aftalt. Øvelserne giver Pt. en følelse af at få åbnet op omkring underlivet. Tonus i psoas vurderes til at være aftaget 20-30%. Hun ligger under Giga-laseren i ca. 22 min (forside).

Pt. bliver scannet og der ses 8-10 æg follikler på hver ovarie, hvilket er lidt for mange. Pga. risiko for overstimulation vælger vi at aflyse en behandling d. 27.11. og i stedet vente med at give næste behandling til Pt. har fået taget æg ud.

Æg udtagning d. 29.11. Der tages 16 æg ud. Alle let fragmenterede. 8-10 æg dyrkes i 5 dage.

4. konsultation d. 30.11. Pt. får afspændende massage på bagsiden + ligger ca. 22 min med giga-laseren på forsiden.

Natten til d. 1. december får pt. smerter i lænden og føler sig meget utilpas, hvilket er en hyppig reaktion, når der tages så mange æg ud. Hun har det bedre d. 3. december. På trods af overstimuleringen lægges d. 4. december 2 gode æg op. Ingen æg vurderes at være egnede til nedfrysning.

18.12. er graviditetstesten positiv. Pt. har termin i slutningen af august.

Ved followup kontakten 10 uger senere har pt. det rigtig godt. Graviditeten forløber ukompliceret. Efter 12 uger bliver pt. nakkefoldscannet og der foretages en biopsi. Alt er fint.

Pt. føder i sommeren 2013 et sund og velskabt barn